Phariton Bổ Não

Phariton Bổ Não

4.5 02 THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Mỗi viên nang mềm chứa: Cao đinh lăng………….300 mg Cao khô bạch quả……100 mg Cao rau đắng biển……100 mg Phụ liệu: Palm oil, Aerosil 200, Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Sorbitol 70%, Nipagin, Nipasol, Ethyl vanilin, Màu nâu oxyd sắt, Màu xanh patent, Màu đỏ 40, Titan dioxyd                vừa […]

Product information

Bài viết gợi ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 636 684