Phariton Bổ Gan

Phariton Bổ Gan

4.7 08 THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Mỗi viên nang mềm chứa: Sylimarin…………………………………..140 mg Vitamin PP (Nicotinamid)…………….24 mg Vitamin B5 (Calci pantothenat)…….16 mg Vitamin B1 (Thiamin nitrat) ………….8 mg Vitamin B2 (Riboflavin)………………..8 mg Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)..8 mg * Phụ liệu: Chất điều chỉnh độ nhớt (Palm oil, Aerosil 200), chất nhũ hóa (Lecithin), dung môi […]

Product information

Bài viết gợi ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 636 684